Łęczycki Elementarz

30,00 

"Łęczycki Elementarz" to pierwsza książka wydana przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET z Łęczycy i pierwsza ilustrowana od początku do końca przez Matyldę Daktyl!

Niewielka publikacja liczy czterdzieści stron, na których znalazło się trzynaście krótszych i dłuższych (i całkiem długich) wierszyków oraz towarzyszące im ilustracje, poświęcone ważnym dla miasta postaciom, miejscom i legendom. Autorem wszystkich tekstów jest Piotr Banasik, pochodzący z Łęczycy fotograf i dziennikarz, którego marzeniem było stworzenie takiego kompendium dla najmłodszych i trochę starszych łęczycan.

"Elementarz" opowiada o historii, tradycjach oraz współczesności Łęczycy i regionu łęczyckiego: obok tradycyjnej historii diabła Boruty, który chce przewrócić kolegiatę w Tumie, w książeczce przedstawiono m.in. postaci Jadwigi Grodzkiej, której starania przyczyniły się odbudowy zamku, czy Marcina z Łęczycy, który u schyłku średniowiecza został rektorem Uniwersytetu Karola w Pradze. Dzięki „Elementarzowi” dzieci będą mogły zobaczyć tradycyjny strój ludowy czy poznać ptaki, zbierające się podczas sejmików na otaczających miasto łąkach. Wybór tematów i form jest autorski, ale z pewnością obejmuje ważne dla łęczycan tematy.